Waarom Online coaching en niet face to face?

Waar gaat het om in coaching?

In betrekkelijk korte tijd – in Nederland binnen een jaar of zeven – is er een overweldigende hoeveelheid online behandelingen beschikbaar gekomen voor mensen die geen tijd hebben om naar de coach of therapeut te gaan of helemaal niet willen praten, althans niet over de zaken waarvoor ze coaching of therapie zoeken.


Persoonlijk coaching vindt vooralsnog wel in combinatie plaats met face to face gesprekken, want het heilige vertrouwen in non-verbale communicatie, zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding, lijkt onfeilbaar.


Toch is zo langzamerhand de vraag gerechtvaardigd of elkaar zien een vereiste is om iemand te kunnen helpen bij bepaalde specifieke mentale kwesties. Om iets te kunnen verkopen of om iemand te overtuigen is fysiek contact wellicht belangrijk, maar is het niet juist de zelfwerkzaamheid van de cliënt waar het – met name in coaching – om gaat?

Online hulp werkt beter!

Niet alleen wordt er op coach- en therapiegebied steeds meer online gewerkt, omdat de mensen niet zouden willen of durven praten of om andere redenen geen persoonlijk gesprek verkiezen. Online hulpverlening is ook in een stroomversnelling geraakt omdat het goed werkt. Beter zelfs.


Cliënten zijn in hun eentje achter de computer aan het werk en hebben er baat bij, of het nu bijvoorbeeld om depressie, traumaverwerking, carrièreplanning of eetproblematiek gaat. En dat vaak binnen het tijdsbestek van enkele maanden of minder. Hoe komt dat?


Een aantal antwoorden is al vaak genoemd in artikelen en onderzoeken en deze liggen eigenlijk ook wel voor de hand: 

  • Het is veilig omdat er geen ander is die je direct beoordeelt.
  • De anonimiteit biedt meer gelegenheid tot openheid.
  • Je kunt het in je eigen tijd en omgeving doen. 
  • De structuur is overzichtelijk en effectief: als cliënt weet je steeds waar je je in het proces bevindt.
  • De concentratie op de problematiek is hoog, de intensiteit van de zelfwerkzaamheid van de cliënt daarmee ook. Of het nu gaat om het invullen van staafjes met automatische gedachten, het registreren van je eetgedrag of het uitgebreid beschrijven van innerlijke conflicten. 

Online coaching via e-mail: less is more?

Ik werk uitsluitend via e-mail. Waarom alleen per e-mail? Omdat chatten, contact via de webcam of per telefoon een directe reactie vereisen en geen ruimte laten voor een bepaald soort diepgang die nu eenmaal tijd kost.

Bovendien komt het gebruik van de webcam of de telefoon dichtbij een normale face to face setting en daardoor bereik je niet het effect van het contact via e-mail.  


Jongere generaties zullen zich wellicht afvragen waarom iemand überhaupt nog face to face coaching zou willen doorlopen als het ook allemaal online kan. Beter zelfs. Zou het persoonlijke contact dan helemaal niet nodig zijn? Wellicht niet als het om een denkproces gaat, een veranderingsproces voor in principe psychisch gezond persoon.

Is online coaching een vorm van meditatie?

Onze internetwereld zorgt ervoor dat veel mensen van alles en nog wat direct willen. Snel informatie, snel reisjes boeken, snel goede raad en snel kopen. Is het in dit verband toevallig dat juist een werkwijze die meditatieve aspecten in zich heeft, toch zo snel en effectief werkt?


Meditatie doet denken aan traagheid, stilte, bewegingsloosheid. Het tegengestelde van de drukte van alledag. Niettemin draagt juist de concentratie die bij online coaching centraal staat direct bij tot een beter, minder gefragmenteerd en minder chaotisch leven.


Het is de technologie die deze combinatie mogelijk maakt. Rustig en alleen achter je computer kun je goed nadenken. Je ziet je eigen woorden en zinnen op het scherm verschijnen. Niet alleen je beoordelingsvermogen, maar ook je intuïtie kan ongestoord aan het werk. En als je nergens naartoe hoeft, gewoon kunt blijven zitten en alles goed bij jezelf kunt checken, dan werkt het snel. Helemaal als de online coach zijn werk ook goed doet, je aan het denken en voelen zet, maar op afstand en met respect jou wel in je waarde laat. 

Het zelfgeschreven zelfhulpboek

Een schrijfproces – want daar komt het in coaching via e-mail toch op neer – heeft op zichzelf al een ordenende en zelfs therapeutische werking op een overbelaste geest, door elkaar lopende emoties, wensen en verwachtingen.


De zelfreflectie, formulering en herstructurering van gebeurtenissen, gevoelens en gedachten is per definitie verhelderend en verduidelijkend. Dat kunnen niet alleen dagboekschrijvers beamen, maar ook brievenschrijvers, pamfletschrijvers, dichters en romanschrijvers. Schrijven brengt orde in de chaos in het hoofd, met daarvan de weerslag op papier, of in dit geval op het scherm. 


Nu gaat het bij online coaching niet per sé over het beoefenen van schrijfkunst of het creëren van literaire hoogstandjes, zeker niet bij korte uitwisselingen.


Alhoewel het zeker die indruk zou kunnen wekken, is online coaching niet afstandelijk. De fysieke afstand kan zo groot zijn als de omtrek van de aarde, maar zodra de coach en cliënt elkaars teksten ontvangen, openen en lezen, is er geen afstand. Er is tekst, vlak voor je neus, en die is door de ander geschreven, de ander met wie je je samen in de context van een gestructureerd coachingstraject bevindt.


Je moet even aan elkaar wennen, dat wel. Maar na een paar mailtjes ken je elkaars schrijfstijl en taalgebruik al enigszins. De coach zal zich, waar mogelijk, aanpassen aan het taalgebruik van de cliënt. In ieder geval vermijdt ze het gebruik van vakjargon en moeilijke woorden. Tenzij de cliënt met haar eigen taalgebruik laat zien dat juist wel op prijs te stellen. 

Veiligheid en vrijheid

Het verschil tussen face to face coaching enerzijds, en online werken anderzijds is vooral de veiligheid en vrijheid van de cliënt. 


Wat betreft de veiligheid: als cliënt hoef je je geen zorgen te maken over hoe je overkomt en hoe jouw reacties worden geïnterpreteerd. Schuld en schaamte zullen een cliënt minder snel overvallen en angst om gevoelens te uiten is niet aan de orde, want er is niemand aanwezig behalve de cliënt zelf. Bovendien is er niet de dreiging van een zeker gevoel van afkeuring dat mogelijk kan ontstaan wanneer een coach iets te veel non-verbaal benadrukt.

Kan jij nu nog een reden bedenken waarom online coaching niet zou werken voor jou?

Of klik hiernaast om je direct aan te melden voor online coaching